Pravila i uslovi korišćenja

Ovaj dokument i Politika privatnosti čine naša pravila o korišćenju usluga na platformi X Class i predstavljaju opšte uslove za korisnike, način registracije korisnika, prava i obaveze korisnika, način pružanja usluga, način obračuna nanade (provizije), zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet Platforme  (skraćeno: Pravila).

Pravila su pravno obavezujući ugovor po pristupu između Vas i X Class-a. Ovaj ugovor određuje Vaša prava i odgovornosti kada koristite XClass.rs veb stranicu i druge usluge koje pruža X Class (u daljem tekstu: “Usluge”), pa Vas molimo da ih pažljivo pročitate. Koristeći bilo koju od naših Usluga (čak i ako samo pregledate neku od naših veb stranica), slažete se sa ovim Pravilima. Ako se ne slažete sa Pravilima ne možete koristiti naše Usluge. Svako korišćenje Platforme u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža X Class i kršenjem Uslova korišćenja.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Platforme, korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja i zaključenjem ovog Ugovora po pristupu.

X Class se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Platforme u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da X Class prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka.

 1. Pružalac usluga

X Class je u isključivom vlasništvu Kompanije Peki X Class pro doo, sa sedištem u ulici Veljka Dugoševića 54, 11000 Beograd, Matični broj: 21537853, PIB 111774318, upisan u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, e mail dragosans@gmail.com u daljem tekstu X Class ili “Kompanija”, koji za cilj ima pružanje usluga, ovde bliže određenih.

 1. Opis platforme i usluge

Kompanija je pružalac usluge informacionog društva (u skladu sa odredbama člana 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, “Sl. glasnik RS”, br. 52/2019). Putem Platforme Kompanija pruža uslugu informacionog društva, omogućuvajući online edukaciju zainteresovanih Korisnika, u različitim oblastima ličnog i poslovnog  života,  bez ikakvih ograničenja, a sa ciljem unapređenja opšteg nivoa znanja i sposobnosti kod svih Korisnika.

Kompanija ne pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge na Platformi, osim usluge informacionog društva koja se sastoji u posredovanju, kako je napred opisano.

 1. Uslovi za korišćenje naših usluga i platforme – Registracija

Pod korisnicima usluga Platforme smatraju se: 1. Posetioci; 2. Registrovni korisnici (fizička lica ili pravna lica). Posetilac je osoba koja pristupa Platformi bez prijave i registracije. Registrovani korisnici su fizička lica i pravna lica koja se registruju i prijavljuju na Platformu, koja mogu biti registrovana kao pružaoci usluga edukacije – Edukatori i korisnici usluga edukacije – Učenici. Za korišćenje Platforme korisnici moraju imati 15 ili više godina. Ukoliko su osobe maloletne, Platformu mogu koristiti uz nadzor roditelja ili staratelja.

Za korišćenje usluga online edukacije neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem X Class-a tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Platformi, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od X Class-a. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko naloga na Googleu i Appleu (social login). Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Registrovani i ulogovani Korisnik usluga – Edukator može postavljati oglase i nuditi preko njih pružanje svojih usluga edukacije (u daljem tekstu: oglas ili oglasi), i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar Platforme zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog.

Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Platformi), a u cilju realizacije željene obuke koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama X Class-a te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, moraju sa u svemu biti u skladu Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav oglas postavio.

Registrovani korisnik – Edukator, iznos naknade na ime provizije u skladu sa Cenovnikom koji mu je dostavljen na elektronsku adresu koju Korisnik prijavljuje prilikom registracije. Slanjem cenovnika na napred opisan način, smatraće se da je Korisnik upoznat i saglasan sa istim.  Naknada dospeva za plaćanje odmah po realizaciji plaćanja od strane korisnika usluge, Učenika.

 

 

 

 

 1. Pravila korišćenja Platforme

Naša Platforma omogućava da kao registrovani korisnici postavljate, povezujete, skladištite, delite i na drugi način stavljate na raspolaganje određene informacije, tekst, grafiku, video ili drugi materijal koji je u vezi sa različitim programima obuke i edukacije (u daljem tekstu: “Sadržaj”). Svi sadržaji i informacije koje ostavljaju korisnici na Platformi moraju biti istiniti i tačni. Odgovornost za istinitost i tačnost unetih sadržaja imaju isključivo korisnici koji su isti sadržaj i uneli. Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, uređujemo ili premeštamo sadržaj za koji mi smatramo da je prema našem nahođenju nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pornografski ili na drugi način neprikladan ili krši prava intelektualne svojine ili ovih Pravila korišćenja naših usluga.

Slažete se da Vaš sadržaj neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštićene žigove, privatnost, ličnost ili druga lična ili privatna prava.

Naše Usluge mogu da sadrže veze ka web lokacijama ili uslugama trećih strana koje mi ne posedujemo ili koje kontrolišemo (na primer, veze na Ipay, PayPal, Payoneer, itd.). Možda ćete morati da koristite proizvod ili uslugu treće strane da biste koristili neke od naših usluga (kao što je kompatibilni mobilni web pretraživač). Kada pristupate tim uslugama treće strane, to činite na sopstveni rizik. Treće strane mogu zahtevati od vas da prihvatite njihova Pravila i uslove korišćenja. Peki X Class pro  doo nije stranka u tim sporazumima, oni su isključivo između vas i treće strane.

5. Nedozvoljene aktivnosti

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja Platforme poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije,
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj koji su u suprotnosti sa bilo kojim drugim zakonskim ili podzakonskim odredbama, ukoliko je istima predviđena obaveza prethodnog ili naknadnog pribavljanja dozvole ili odobrenja za pružanje usluga koje se oglašavaju preko platforme.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj kojima se neposredno ili posredno oglašavaju usluge koje su u vezi sa: piratskim kopijama proizvoda, internet nalozima, digitalnom distribucijom i nabavkom igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića i njihovo konzumiranje.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase ili sadržaj sa političkim sadržajem.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata ili načina njihove upotrebe.

Dalje se slažete da vaši sadržaji neće u sebi sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv materijal, ili da sadrže bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver, koji bi na bilo koji način mogli uticati na rad platforme ili bilo koje povezane web stranice. Ne smete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste neko drugi osim sebe, ili na drugi način obmanjivati nas ili treće strane u vezi porekla bilo kojeg sadržaja. Vi ste isključivo odgovorni za sve sadržaje i njihovu tačnost. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za bilo koje sadržaje koje ste postavili vi ili bilo koja treća strana.

 1. Isključenje odgovornosti

X Class doo isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, X Class nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar  X Class.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, X Class nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na X Class-u.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, X Class nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, X Class nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

U najvećoj meri dopuštenoj zakonom, ni X Class  ni naši zaposleni ili direktori neće biti odgovorni za bilo kakvu izgubljenu dobit ili prihode, ili za bilo koju uzročno-posledičnu, slučajnu, indirektnu, posebnu ili naknadu štete koja proizlazi iz ili u vezi sa Uslugama ili ovim Pravilima i korisničkim sporazumom. Ni u kom slučaju ukupna vrednost odgovornosti X Class – a, za bilo kakvu štetu neće prelaziti iznos koji ste platili X Class-u proteklih dvanaest meseci.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da X Class nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima X Class ne odgovara za eventualnu nastalu štetu. X Class zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa ili sadržaja, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Za kontakt sa korisničkim timom X Class (administracijom) korisnici se upućuju na kontakt formu office@xclass.rs. Odgovor administratora ili korisničkog tima X Class ne mora da odražava stanovište kompanije, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima X Class sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole X Class ili njegovog ovlašćenog lica.

 

 

 

 1. Refundacija

Povraćaj novca je moguć u slučaju nemogućnosti prustupa sadržaju platforme usled tehničkih poteškoća, u trajanju dužem od 3 dana.

Sve uplate će biti izvršene u srpskoj valuti – dinar (RSD).

Za sve informacije u vezi načina i procedura plaćanja, kao i eventualnih reklamacija možete nam se obratiti na e-mail adresu: office@xclass.rs

 1. Autorska prava

X Class ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, uključujući sve pojedine elemente: tekstualni, audio i video sadržaji, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka i drugi elementi Platforme gde je autor edukator. Svako neovlašćeno korišćenje Platforme ili bilo kog njenog elementa bez pisane saglasnosti X Class kao nosioca isključivih autorskih prava, smatra se povredom autorskih prava X Class-a.

Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na Platformi X Class-a. X Class ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Korisnik samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je postavljen na Platformi.

Korisnik usluga, Edukator, zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja daje svoju neopozivu saglasnost da kompanija Peki X Class pro doo može koristi njegov/njen sadržaj postavljen na Platformi, u marketinške i reklamne svrhe, kao i da svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, Kompanija Peki X Class pro doo može obrađivati,  dimenzije fotografija i video zapisa, a radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na X Class-u.

 

XXX d.o.o. garantuje da “xxx” platforma, nije OPEN SOURCE SOFTWARE – izvorni kod dostupan sa licencom u kojoj vlasnik autorskih prava daje prava na proučavanje, promenu i distribuciju softvera bilo kome bez naknade za licencu (tj. zahtevna licenca) plaća se naknada za korišćenje licence \ t

xxx platforma sadrži samo sledeći SOFTWARE OPEN SOURCE

– node.js, express.js, angular.js

– Bootstrap

– Sledeće biblioteke: Bcrypt, body-parser, config, cors, date-fns, helmet, joi, jsonwebtoken, lodash, moment, moment-timezone, mongoose, multer, node-cron, nodemailer, socket.io, bootstrap-select, font-awesome, jquery, popper.js, rxjs, socket.io-client, typescript, youtube-video-id, zone.js

XXX doo se takođe obavezuje da će:

 • SOFTVER OPEN SOURCE naveden ovde je jedini SOFTWARE OPEN SOURCE koji se nalazi na XXX.
 • sve licencne obaveze koje se odnose na gore navedeni SOFTWARE OTVORENOG IZVORA su u potpunosti ispunjene od strane Korisnika
 • XXX doo će pružiti KORISNIK-u sve relevantne tekstove licence putem hiperveze i svih potrebnih izvornih kodova i izraditi skripte za svaku verziju SOFTWARE OPEN SOURCE koji se dostavljaju KORISNIKU u digitalnom obliku na zahtev, kako bi KORISNIK mogao napravite izvršnu verziju takvog SOFTWERA OPEN SOURCE.

 

Uslovi licenciranja za SOFTWER OPEN SOURCE mogu se pregledati pod sledećim hiperlinkovima:

Apache 2: vvv.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

MIT: opensource.org/licenses/MIT

BSD: vvv.freebsd.org/copiright/freebsd-license.html

ISC Licenca: https://opensource.org/licenses/ISC

 

 1. Uslovi raskida ugovora

Raskid od strane korisnika. Možete da prekinete svoj nalog sa X Class pro doo u bilo kom trenutku iz vaših podešavanja. Prekidom naloga će se izbrisati svi vaši lični podaci. Međutim, to neće uticati na prethodno napravljene log datoteke i datoteke koje ste objavili preko Usluga pre završetka, koji će se koristiti, na pseu-donimizovan način za opštu korisničku statistiku.

Raskid od strane X Class-a. Možemo isključiti ili obrisati vaš nalog (i sve povezane naloge) i vaš pristup Uslugama i platformi u bilo koje vreme, iz bilo kojeg razloga, i bez prethodne najave. Ako to učinimo, važno je razumeti da nemate ugovorno ili zakonsko pravo da nastavite da koristite naše usluge. X Class može da odbije pružanje usluga bilo kome, u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga.

Prestanak pružanja usluga. X Class zadržava pravo da promeni, suspenduje ili prekine bilo koju uslugu u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. Mi nećemo snositi odgovornost prema vama za efekat koji bilo kakve promene na Usluge mogu imati na vas.

Opstanak Pravila. Pravila će ostati na snazi čak i nakon prestanka Vašeg pristupa Usluzi ili prestanka korišćenja Usluge.

 1. Pravila o nadležnosti

Ako X Class bude tužen zbog nečega što ste Vi učinili (a mi se zaista nadamo da se to neće dogoditi), pristajete da se uključite u našu odbranu, kao i da nas o potencijalnoj tužbi blagovremeno obavestite. To znači da ćete biti uključeni u odbranu X Class  (uključujući i sve naše zaposlene-edukatore) i da ćete snositi sve troškove (uključujući razumne troškove advokata) i platiti sve naknade koji proizilaze iz vaših radnji, vaše upotrebe (ili zloupotrebe) naših usluga, Vaše kršenje Ugovora, Korisničkog sporazuma, Politike privatnosti.  

U slučaju bilo kakvog spora između Vas i X Class, biće nadležno pravo Republike Srbije i mesno nadležan sud u Republici Srbiji. Korišćenjem naših Usluga slažete se da ćemo u slučaju spora pokušati da spor rešimo mirnim putem kroz medijaciju.

 

 

 1. Ostalo

X Class može u svakom trenutku izmeniti ova Pravila tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim Pravilima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Pravilima i uslovima korišćenja.