Politika privatnosti

KO SMO MI?

Vlasnik platforme XClass je privredno društvo Peki XClass pro DOO, sa sedištem u Beogradu, adresa Veljka Dugoševića 54, PIB 111774318, Matični broj 21537853  , koga zastupa direktor Predrag Dragošan, kontakt telefon 063406099, email adresa pedja@xclass.rs

Peki XClass pro DOO je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

 

Mi poštujemo Vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:

1) sve korisnike (predavače i polaznike) našeg portala i internet stranice www.xclass.rs (u nastavku: Portal),

2) sve posetioce našeg portala i internet stranice www.xclass.rs.

 

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: office@xclass.rs, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

 

OSNOVNI POJMOVI

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

 • Lični podaciznače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, obrazovanje, pol i sl.);
 • Korisnik – označava predavače i polazinke, tj. lica koja formiraju naloge na našoj platformi;
 • Posetilac – označava posetioce našeg potrala, tj. lica koja nemaju formirane naloge na našoj platformi;
 • Obradapredstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
 • Usluga – usluga informacionog društva, omogućuvajući online edukaciju zainteresovanih Korisnika, u različitim oblastima ličnog i poslovnog života, bez ikakvih ograničenja, a sa ciljem unapređenja opšteg nivoa znanja i sposobnosti kod svih Korisnika.

 

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

PREDAVAČ: ime i prezime, E mail i IP adresa, zanimanje, link do LinkedIn profila i biografiju.

POLAZNIK: ime i prezime, E mail i IP adresa

POSETILAC: IP adresa

 

NAČIN SKUPLJANJA INFORMACIJA

Platforma može prikupljati Vaše podatke iz sledećih izvora:

 1. Direktno od korisnika, prilikom formiranja korisničkih naloga i korišćenja usluga Platforme.

Da biste kreirali nalog i koristili naše usluge, potrebno je da nam dostavite važeću adresu e-pošte i ime koje je povezano sa vašim računom koje možete izabrati i koje predstavlja Vaš identitet na X Class platformi. Možete pregledati, promeniti ili ukloniti to ime preko podešavanja naloga. Morate dati ove informacije kako biste nam omogućili da vam pružimo Usluge.

Nakon što unesete svoje ime / prezime i e-mail adresu i kreirate lozinku, poslaćemo Vam e-mail kako bismo potvrdili vaš račun.

 

Imate mogućnost i izbor postavljanja dodatnih informacija o sebi na Vašem korisničkom profilu, kao što su vaše ime, prezime, starost, pol, broj telefona. Ne morate da ostavljate ove dodatne informacije o sebi. Vaš je izbor da li u svoj korisnički profil želite da uključite osetljive informacije i učinite da te osetljive informacije budu javne. Molimo vas da ne postavljate ili dodajete lične podatke svom profilu koje ne želite da budete javno dostupni. Napominjemo da niste obavezni da nam dostavljate lične podatke osim ograničenih podataka koji su nam potrebni za registraciju vašeg korisničkog naloga ili za plaćanje naših usluga. Takođe napominjemo da ne tražimo od vas da obezbedite “osetljive lične podatke” da biste koristili naše usluge, a ako odlučite da ih uključite u svoj profil, oni će biti vidljivi drugima. Drugi ljudi mogu da vide komentare na korisničkim profilima naših nastavnika i korisnička imena naših korisnika.

 

 1. Podaci potrebni za plaćanje usluga

 

Za potrebe plaćanja koristimo usluge – trećeg lica ilPay See d.o.o. Beograd-Čukarica. Sigurnost podataka prilikom plaćanja naših usluga, garantuje Institucija elektronskog novca u Srbiji licencirana od strane Narodne banke Srbije – iPay See d.o.o. Beograd- Čukarica pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama iPay See. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Za sve informacije o obradi Vaših podataka potrebnih za plaćanje molim Vas da posetite njihovu web stranicu na https://www.ipay.rs/sr/.

 

Server na kome je naš websajt hostovan nalazi se u Nemačkoj.

 

 1. Podaci koji se prikupljaju od posetilaca Portala

Platforma može primiti ili dobiti informacije (na primer, adresu e-pošte ili IP adresu) o osobi koja još nije registrovani korisnik (“posetilac”) na primer kada se posetilac upiše na newsletter, kada član poziva “posetioca” da poseti sajt.

 

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Platforma koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:

-Kreiranje korisničkih naloga;

-Pružanje osnovnih usluga;

-Korisničke podrške;

-Komunikacije sa korisnicima;

-Ponude novih usluga.

 

Platforma Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

– obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;

– obradu vaših ličnih podataka se vrši na osnovu Vaše saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete (više u Politici kolačića);

– za obradu vaših ličnih podataka imamo zakoniti interes (kada Vaše podatke koristimo za marketinške svrhe, kako bi Vas obavestili o našim novim uslugama).

 

Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno.

Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za

pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

 

KORISNICI PODATAKA

Prisutp i obradu Vaših podataka vršiće isključivo lica zaposlena u Peki XClass pro DOO, kao vlasniku Platforme. Mi Vaše lične podatke ne prosleđujemo trećim licima, ne prodajemo, i ne iznajmljujemo ih trećim licima. Ne vršimo transfer Vaših podataka van Srbije.

 

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god imate otvoren korisniči nalog. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od mesec dana.

 

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Platforma štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 

Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:

 • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične
 • podatke,
 • zaštita pristupa ličnim podacima,
 • izrade sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
 • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

 

 1. VAŠA PRAVA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:

 1. Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
 2. Pristup Vašim podacima o ličnosti;
 3. Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 4. Brisanje Vaših podataka o ličnosti
 5. Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
 6. Odbijanje da se Vaši lični podaci o ličnosti obrađuju (povlačenje pristanka).
 7. Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge.

 

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem Platforme na sledeće načine: e-mail adresa: office@xclass.rs .

 

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika se primenjuje od 08.09.2020. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem naše internet stranice, portala i drugih usluga, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.