X Čas: Organizuj se, više! Unapređenje organizacije primenom tipskih modela organizacione strukture x prof dr Mladen Čudanov

Current Status
Not Enrolled
Price
5777
Get Started

O ČASU:

Kako bi uspešno ostvario ciljeve, sa manjim ili većim timom koji vodiš, neophodna je dobra organizacija.

Iako je organizacija ključna stvar za postizanje uspeha, većina nije sigurna kako do nje doći.

Ukoliko želiš da budeš uspešan u organizaciji, potrebno je učiti od najboljih– kakve metode orgnizacije su primenili najpoznatije vođe koje su uspešno upravljali velikim carstvima – Džingis-kan, Aleksandar Makedonski, Oktavijan Avgust, a kako to danas rade poslovni liudi u svojim „carstvima” – Ford, General motors… O ovome, ali i više o svetu dobre orgnizacije, strukture, i efikasnosti naučićete jedan od najistaknutijih domaćih stručnjaka – prof dr Mladen Čudanov, redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka, na Katedri za organizaciju poslovnih sistema. Po nezavisnom istraživanju organizacije iSerbia proglašen za jednog od 20 najuticajnijih univerzitetskih asistenata u Srbiji.

 

NAUČIĆEŠ:

 •       Osnove organizacione strukture
 •       Kako uraditi specijalizaciju, odnosno podelu rada?
 •       Prema kojim kriterijumima podeliti rad?
 •       Kako grupe zadataka dodeliti izvršiocima?
 •       Kako uskladiti rad u organizaciji?
 •       Koji su to modeli organizacione strukture?

 

O PREDAVAČU:

Rredovni professor Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka, Srbija, gde je završio magistarske studije i odbranio doktorsku disertaciju. Gostovao je kao docent na dvojnom programu iVWA (Germany) / ZHCPT (PR China) and iVWA (Germany) / JCIT (PR China) i preko Erazmus+ programa na “Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè” ROMA TRE University (Italija), University of Žilina (Slovačka).

Pored toga ima 15 godina konsultantskog iskustva u oblasti projektovanja organizacije i organizacionih promena. Objavio je više od 140 radova u naučno-istraživačkim časopisima i zbornicima konferencija, ima više od 750 citata od kojih je približno četvrtina sa Web of Science žurnala. Radi kao urednik i recenzent u nekoliko časopisa, kao što je JCR indeksiran Amfiteatru Economic i glavni je urednik časopisa Management.

Osnovi istraživački interesi su mu projektovanje organizacije, restrukturiranje poslovnih sistema, organizacione promene i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija. U tim oblastima učestvovao je u preko 20 konsultantskih projekata velikog obima i nekoliko desetina manjih projekata

DETALJI ČASA:

  • Ukupno: 14. lekcija
  • PDF sažetak
  • Pristup ligi znanja
  • Praktični zadaci
  • Kviz za proveru znanja
  • Pristup zatvorenoj grupi sa ostalim učenicima
  • Bonus: ,,X odgovori”po izboru

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *